Oprava zatékání - Projekt Strabag // Repair of Leaks – Project Strabag

Hlavní stránka Aktuality Oprava zatékání - Projekt Strabag // Repair of Leaks – Project Strabag

1.6.2020

Oznámení

 

Jak jistě víte, areál Korunní Dvůr trpí zatékáním vody do oblasti garáží a obvodových stěn. Po letité kauze se společností Strabag SVJ spor vyhrálo a soud rozhodčím nálezem uložil firme Strabag provedení opravy.

Zatékání je značně rozsáhlé, což dosvědčují nejen naše interní pozorování a měření, ale i mnohé znalecké posudky, které se staly také součástí soudního spisu a svědčí o tom, že oprava je nevyhnutelná. 

Součástí rozhodčího nalezu je i poskytnutí součinnosti ze strany SVJ. Proto Vás žádáme o pochopení a součinnost v období, kdy budou opravy v areálu realizovány.

Dne 11. 06. 2020 od cca 7:00 hodin začne oprava části střech podzemních prostor, pojížděné vrstvy podlah podzemních garáží a svislé hydroizolace obvodových stěn.

 

PPROJEKT JE ROZDĚLEN NA 3 ETAPY

ETAPA 1 – OBJEKT A, B, F. DOBA TRVÁNÍ – 11. 06. 2002. 11. 20

ETAPA 2 – OBJEKT K, F, G, H. DOBA TRVÁNÍ – 03. 11. 2005. 04. 21

ETAPA 3 – OPRAVA POVRCHU GARÁŽÍ. DOBA TRVÁNÍ – 02. 02. 2131. 03. 21
 

V této době budou v areálu probíhat hlučné a prašné práce, i během víkendu

 

Důležité Informace k 1. Etapě

 
Vstup do areálu průchodem v budově B bude dočasně uzavřen. Pro vstup do areálu prosím používejte vjezd pro automobily z ulice Korunní

 

Vstup do budov A1, A2 bude dočasně uzavřen. Vstup do bytové části domu bude možný jenom přes garáže – prosím používejte skleněný tubus s výtahem u vjezdu z ulice Korunní (budova L)

 

Vstup do budovy F bude dočasně uzavřen. Prosím používejte skleněný tubus s výtahem u vjezdu pro auta

 

Výjezd do ulice Korunní bude používán obousměrně – vjezd pro stavební dopravu, výjezd z garáží a stavební dopravu

 

Části areálu budou použity pro zařízení staveniště a dočasné skládky. Jedná se o prostor mezi budovami K a J, prostor za budovami J, H, prostor venkovních parkovacích stání za budovou G

 

 

V případě dotazů prosím kontaktujte recepci na recepce@korunni810.cz

           

 

 

Prosíme o respektování dočasného dopravního značení u výjezdu a zvýšenou opatrnost.
 

 

Omlouváme se Vám tímto za ztížené podmínky v uvedených dnech a děkujeme za pochopení.

 

 

 Správa SVJ

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Announcement

 

As you know, Korunni 810 suffers from leaks in the garage and foundation walls areas. Court case, which took years to argue, has been won and court ordered Strabag company to repair the leaks.

Leaks are extensive and are documented by internal observation and measuring, as well as expert forensic opinions, which have become part of the court case and prove that repair has to be carried out and cannot be avoided.

Part of the judicial decision is cooperation from SVJ Korunni 810 and its residents. We therefore ask you for understanding and cooperation during the time of repair.

On 11th of June 2020 from 07.00 Strabag will begin repair of leaks in garages and foundation walls.

Project consists of 3 parts

Part 1 – Buildings A, B, F - 11. 06. 2002. 11. 20

Part 2 – Buildings K, F, G, H - 03. 11. 2005. 04. 21

Part 3 – Garages - 02. 02. 2131. 03. 21

During this time we can expect higher levels of noise and dust. There is time limit on carrying out court order, that is why Strabag company can continue work during the weekend as well

Important information regarding Part 1.

Entrance via passage in building B will be temporary closed. To enter please use car entrance from Korunni street.

Entrances to buildings A1, A2 will be temporarily closed. Buildings will be accessible only through garages – please use glass entrance with lift near entrance for cars from Korunni street.

Entrance to building F will be temporarily closed. Building F will be accessible only through garages – please use glass entrance with lift near entrance for cars from Korunni street.

Exit for cars to Korunni street will become two way

SVJ Management

Parts of the area will become storage and working area for the construction site and will be temporarily inaccessible. Mainly space between buildings K and J, grass area south of buildings J, H and temporary outside parking behind building G

For further inquiries please contact reception at recepce@korunni810.cz

Please follow temporary road signs at the exit and stay alert

We apologise for inconvenience during the repair and we thank you for understanding

 

SVJ Management

sekce: Aktuality   |   Tisk   |   Poslat článek známému