Rekonstrukce balkonů

Hlavní stránka Aktuality Rekonstrukce balkonů

4.5.2020

Vážení vlastníci,

 

     Také v tomto roce bude probíhat sanace balkonových těles v našem areálu. V letošním roce se jedná o balkony na severní straně budov H, H1, J, J1 a balkony boční v budovách H a J.

Dle harmonogramu zhotovitelské firmy se letos začne 7.5. v budově J, kde se budou opravovat boční balkony a část balkonů na severní straně.

 

     Chceme požádat všechny vlastníky a nájemníky o součinnost s vyklizením určených balkonů, především odpojení a odklizení venkovních jednotek chlazení, které jsou umístěny na balkonech a dále nábytku, květináčů a parabol k příjmu satelitního vysílání.

 

     Žádáme nyní vlastníky těchto bytových jednotek J-6, J-7, J-8, J-11, J-12, J-13, J-16, J-17, J-18, J-21, J-22, J-23, aby své balkony vyklidili nejpozději do 6.5.

O vyklizení dalších balkonů budou dotčené jednotky vždy informovány s předstihem, podle harmonogramu a postupu prací zhotovitelské firmy.

 

Dle harmonogramu budou opravy probíhat ve dvou etapách:

 

  1. Etapa – severní část J,J1 – pravá strana včetně štítu bude probíhat od 4. května do 27. června 2020
  2. Etapa – severní část H, H1 – levá strana včetně štítu bude probíhat od 3. srpna do 26. října 2020

 

 

Dear residents,

 

     We will continue with refurbishment of balconies in SVJ Korunni 810 as planned. This year we will be working on the north side of buildings H, H1, J, J1 and side balconies of buildings H and J. We will begin on the 07/05/2020 in building J, starting with balconies on the side and on the north.

 

     We would like to kindly ask all residents of affected apartments for cooperation with clearing out the balconies fully - disconnection of air conditioning units, removal of furniture, pots, satellite dishes etc. located on the balconies.

 

We will kindly ask owners of units J-6, J-7, J-8, J-11, J-12, J-13, J-16, J-17, J-18, J-21, J-22, J-23 to clear their balconies by 06/05.

We will inform the rest of the owners according to progress and time schedule, with as much notice as possible.

 

Schedule is as bellow:

 

  1. North of J, J1 including side - 07/05 - 27/06
  2. North of H, H1 including side - 03/08 – 26/10

sekce: Aktuality   |   Tisk   |   Poslat článek známému