POVINNOST OZNAMOVAT ZMĚNY VE ZPŮSOBU UŽÍVÁNÍ JEDNOTEK / OBLIGATION TO NOTIFY CHANGES IN THE USE OF UNITS

Hlavní stránka Aktuality VLASTNÍCI POVINNOST OZNAMOVAT ZMĚNY VE ZPŮSOBU UŽÍVÁNÍ JEDNOTEK / OBLIGATION TO NOTIFY CHANGES IN THE USE OF UNITS

23.11.2017

S ohledem na probíhající přípravy podkladů pro vyúčtování za

zúčtovací období 2017 si dovolujeme připomenout, že jednou

z povinností vlastníka (podle čl. VI., odst. 2), písm. g., 2) Stanov SVJ

a § 1169 občanského zákoníku) je oznámení změny užívání jednotky,

resp. místností bytů a nebytových prostorů, která má vliv na způsob

rozúčtování zejména nákladu za teplenou energie (dle vyhlášky č. 269/2015 Sb.).

Změnou se rozumí zejména změna způsobu užívání (např. z bydlení na kanceláře) nebo změna dispozice místností (např. posun příček)

V případě, že v průběhu zúčtovacího období došlo ke změně užívání

jednotky a dosud tato informaci nebyla SVJ nebo správci oznámena,

prosíme Vás, abyste tak učinili nejpozději do 20. 12. 2017.

 

Správa objektu

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

With regards to final bill of 2017 preparations we would like to

remind you that one of the owner´s obligation (referred to Article VI,

paragraph 2) g., 2) Articles of Unit Owners Association and § 1169 

of the Civil Code) is to inform management about any changes in usage

of your units, rooms in apartments and commercial spaces which can affect

the way of billing especially heating expenses (according to Decree No.269/2015 Coll.)

Changes include, in particular, the conversion in the way of use (eg. from flat to office) or in the layout of the rooms (eg. shifting of the partitions).

 

In case there has been a change in usage of your unit during the

billing period and the management has not been notified please do so

by 20 December 2017.

 

Property management

sekce: VŠE | VLASTNÍCI | Aktuality   |   Tisk   |   Poslat článek známému