Shromáždění vlastníků // Annual meeting of the owners

Hlavní stránka Aktuality Shromáždění vlastníků // Annual meeting of the owners

12.9.2022

Vážení vlastníci,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na shromáždění vlastníků, které se bude konat dne 1.
12. 2022, od 18:00, v suterénu Vinohradského pivovaru, na adrese Korunní 2506/106,
Praha 10.

Rádi bychom Vám připomenuli důležitost Vaší účasti na blížícím se shromáždění, osobní či
alespoň zprostředkované prostřednictvím udělené plné moci pro hlasování, kterou stačí
zaslat e-mailem na adresu finance@korunni810.cz.

Veškeré potřebné podklady budou rozeslány emailem i poštou a budou k dispozici v
elektronické podobě na webových stránkách v sekci: http://www.korunni810.cz/o-svj/shromazdeni/2022-1


V případě dotazů se obraťte na recepci nebo přímo na pracovníky Správy, kde budou
veškeré podklady také uloženy.

Doporučený termín pro doručení podkladů pro návrh vlastníka je 12. října 2022 na
emailovou adresu finance@korunni810.cz nebo na recepci C areálu.

Rádi Vám Vaše dotazy zodpovíme.Dear owners,

We would like to cordially invite you to the upcoming annual meeting of the owners, held on
1st December 2022 at 6PM in the basement of the Vinohradský pivovar restaurant, Korunní
2506/106, Praha 10.

We would like to remind you the importance of your participation at the meeting, personal or
at least mediated through a power of attorney to vote, which you can send by e-mail to
finance@korunni810.cz.

All the necessary documents will be send by mail, by post and will be available in electronic
form online in the section: http://www.korunni810.cz/o-svj/shromazdeni/2022-1/
In case of any questions, please contact the reception or the management office directly
where all the documents are also stored.

Recommended deadline for delivery of documents for the owner's proposal is October 12,
2022 to the email address finance@korunni810.cz or at the reception C of the complex

We will gladly answer your questions.
 

sekce: Aktuality   |   Tisk   |   Poslat článek známému