Výbor

Hlavní stránka Kontakty Výbor

posta@korunni810.cz

Ing. Roland Hofman, MBA – URBANITY a.s.
předseda výboru

Ing. Tomáš Krolupper
místopředseda výboru

Ivan Furák
člen výboru

JUDr. Petra Sauvage de Brantes – KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s.
člen výboru

Ing. Michal Kroupa – Capital Prague, a.s
člen výboru