FAQ

Hlavní stránka FAQ

"Jak se dostanu do areálu?"
Hlavní vjezd do areálu je z ulice Korunní. Příjezd je třeba předem nahlásit na recepci. Ve vjezdu do areálu je o víkendech a v noci zavřená brána, ve všedních dnech jen závora. U brány i závory je nainstalován Intercom, kterým se dovoláte na recepci, nahlásíte svoje jméno a ostraha Vás navede na místo, kde můžete zaparkovat.

„Přijede mi návštěva, kde může zaparkovat?“
„Mám schůzku / pohovor, kde můžu zaparkovat?“
„Co když budu chtít někoho navštívit?"
V případě návštěvy, schůzky či pohovoru by se o Vás měl postarat rezident, za kterým jedete a využít jeho místo k parkování. Pokud se tak nestane, budete požádáni uhradit parkovné za parkovací místo k tomu určené.

„Pustíte do areálu dodávku s nábytkem, která by zajela až k mé budově?"
Ano. Je však třeba dbát na průjezdnost a průchodnost a zároveň se vyhnout zatravněným plochám.

„Na jaké číslo účtu můžu uhradit fakturu, zálohy za služby apod…?“
Faktury, zálohy apod. se hradí na číslo účtu SVJ - Komerční banka a.s. 35-6750410217/0100. Každá faktura i předpis záloh za služby má svůj variabilní symbol, je třeba tento symbol vyplnit správně, abychom Vás neevidovali jako dlužníky i přesto, že máte zaplaceno.

„Mohu si nechat zaslat doporučenou poštu na recepci?
Ano můžete. Veškerá pošta je pracovníky recepce evidována a vydána jen oproti podpisu a předložení průkazu totožnosti.

„Mohu si na recepci nechat peníze, když očekávám balík na dobírku?"
Ano můžete. Přijatá hotovost je zapsána a uschována v trezoru. Při vydání zásilky je oproti podpisu vrácen zbytek hotovosti a zásilka.

„Pokud přijedu na 2 hodiny, jsem povinnen uhradit 150,- Kč?"
Ano, parkovné je třeba uhradit dle platného ceníku. Parkování v areálu je omezeno počtem parkovacích míst. Většina stání má své vlastníky a nebo se dlouhodobě pronajímají. Ostatní stání slouží jen pro servisní společnosti, zásobování či stěhování max. do 2hodin.

„V areálu se nesmí venčit psi?"
Ne. V areálu je venčení psů zakázáno.

„Máte přehled o volných bytech nebo parkovacích stání k prodeji/pronájmu? "
O prodeji a pronájmů bytů a parkovacích míst vlatníků přehled nemáme. Vlastníci nám jsou povinni hlásit jen změnu vlastníka. Samotné SVJ vlastní určitý počet parkovacích stání. Volná parkovací místa jsou uvedena na webových stránkách zde.

„ Přestal mi fungovat čip pro vstup/vjezd do areálu, budovy. Jak ho opravit nebo kde můžu získat nový?“
O přenastavení nebo vytvoření nového čipu lze zažádat na recepci C, vyplněním formuláře/objednávky k tomu určené. Objednávku musí potvrdit majitel jednotky či nájemce, k tomu zmocněný.

„Potřebuji opravit, namontovat, vyměnit… (běžné domácí potřeby), jste schopni někoho poslat?“
Ano jsme. SVJ má k dispozici údržbáře. Tyto služby jsou zpoplatněny dle platného ceníku.

„Mám problém s oknem, dveřmi“
O opravy a problémy s okny a dveřmi se stará společnost Servis a opravy oken s.r.o. Pro objednání servisu můžete kontaktovat recepci C, či přímo tuto společnost:
p. Havel – tel.: +420 723 139 213, email: info@servisopravyoken.cz.

„Na schodišti, v chodbě či garážích nesvítí světlo, koho mám informovat?“
Prosím informujte recepci C. Kde je umístěna tzv. Kniha závad, kam se všechny poruchy zapisují.

„Cítím zápach z digestoře“
Důvodem pravděpodobně je špatně nainstalována zpětná klapka, která vpouští zápach ze stoupaček k Vám do bytu.
Prosím kontaktujte recepci C, údržba je připravena tento problém vyřešit.