Strabag - prodloužení prací

Hlavní stránka Aktuality Strabag - prodloužení prací

23.4.2021

Vážení vlastníci a uživatelé areálu,

 

Chtěli bychom Vás informovat ohledně změny termínu ukončení prací v areálu. Společnost Strabag nám oznámila, že vzhledem k dalším zjištěným poruchám zatékání, nebude možné práce dokončit v soudem nařízené lhůtě. Dojde k rozšíření opravovaných ploch u budovy F a před budovami H, H1, J, J1. Uvažovaný termín dokončení je 20. 6. 2021, kdy by měly být dokončeny opravy hydroizolací. Následně by měl být areál uveden do původního stavu do 16. 8. 2021.

SVJ k dnešnímu dni neobdrželo od společnosti Strabag aktualizovaný detailní harmonogram přes opakované výzvy.

Přesto, že Strabag nedodrží soudem danou lhůtu, na radu právních zástupců SVJ musíme umožnit pokračování v opravách.

Prosíme i nadále o zvýšenou opatrnost v okolí vchodů budov, před kterými práce probíhají. Pokud je to možné, používejte zadní vchod nebo vchod přes garáže.

Omlouváme se za zhoršené podmínky a děkujeme za pochopení.

-__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dear residents,

We would like to inform you about the change in the date of completion of hydroinsulation repair. Strabag informed us that due to other identified leaks, it would not be possible to complete the work within the court-ordered time limit.

The repaired areas in front of buildings H, H1, J, J1 will be expanded and new area at the South of building F will be repaired. Subsequently, Korunni Dvur should be restored to its original condition by 16 August 2021.

To date, SVJ has not received an updated detailed schedule from Strabag despite repeated requests.

Despite the fact that Strabag won‘t meet the deadline set by the court, we must allow the repairs to continue on the advice of SVJ's lawyers

Please continue to be extra careful around the entrances to the buildings in front of which the work is taking place. If possible, use the rear entrance or entrance through garages

 

We apologize for inconvenience.

 

 

sekce: Aktuality   |   Tisk   |   Poslat článek známému